Green Hearts of Europe INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

News

THE GREEN HEART OF EUROPE – YEAR 2011 CALENDAR

THE GREEN HEART OF EUROPE – EUROPEAN DAYS OF TRADITION II

Slovakia wants to cooperate with us

A meeting of the authorities of local government of Zamość Commune and Sèdliska Commune was arranged on 6th August 2011 in the Office of Sèdliska Commune. A delegation to Slovakia, which 50 people took part in, was organized within the project called “The green heart of Europe – the promotion of the cultural values and tourist areas of Zamość Commune”, at 70% financially supported by UE.

”European Harvest Festival” in Pniówek

Barwny korowód dożynkowy z udziałem delegacji 33 sołectw Gminy Zamość rozpoczął Dożynki Gminy Zamość w dniu 4 września 2011 r. w Pniówku. Tegoroczne Święto Plonów było obchodzone pod hasłem „Dożynki Europy II” i zostało zrealizowane w ramach projektu „Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”.

The Green Heart of Europe The Culture of Europe

On 21st July 2011 an educational tour called “The Green Heart of Europe –The Summer Tourist Festival, The culture of Europe” was organized. It was arranged within a project called “The Green Heart of Europe – the promotion of the cultural values and tourist areas of Zamość Commune”. The village major of Zamość Commune was the main organizer of the tour.

Gopher’s Day in Zamość Commune

W niedzielę (31.07.2011 r) na boisku śródleśnym w Mokrem po raz siódmy odbył się rodzinny festyn ekologiczno-turystyczny Dzień Susła. Po raz trzeci towarzyszyły mu Targi Wyrobu Naturalnego. Na szczęście przestało padać i nawet bajkowy Gargamel rozdawał prezenty.

The Green Heart of Europe – Local Government’s Days II in Zamość commune

The Green Heart of Europe - Local Government’s Days II” is another investigation arranged within a project called “The Green Heart of Europe – the promotion of the cultural values and tourist areas of Zamość Commune”.

Teleconference on the halfway point

Teleconference about embarking on projects and already completed ones initiated the second year of co-operation between Zamość Commune and partners from Podkarpacie Province, Slovakia, Hungary, and Italy within a project called “The Green Heart of Europe – the promotion of the cultural values and touristy sites of Zamość Commune”. The meeting took place on 17th March 2011 in the room of the Delegacy of Lublin Province in Zamość.

European Days of Tradition II in Wysokie

The Day of Museum took place on Sunday on May 8th 2011 for the 5th time at the Regional Remembrance Chamber in Wysokie. It was unique due to the opening of new building of the Chamber.

The Green Heart of Europe – Cultural Landscape I. The family meetings in Sitaniec

“Spo­tka­nia Rodzinne w Sitańcu” obyły się w dniach 9–10 paź­dzier­nika 2010 r. Pierw­szego dnia w świe­tlicy wiej­skiej miały miej­sce warsz­taty, pro­wa­dzone przez Ewę Lorentz na tematy kra­jo­brazu kul­tu­ro­wego Gminy Zamość, w ramach pro­jektu “Zie­lone serca Europy — pro­mo­cja walo­rów kul­tu­ro­wych i tury­stycz­nych tere­nów Gminy Zamość”. W nie­dzielę miesz­kańcy spo­tkali się w Zespole Szkół w Sitańcu.

The Days of Zawada

On 19th September 2010 in the GLKS Echo Zawada football Stadium a feast was organized. It started at 11 a.m. with the Orlik football match, won by Zawada team. The official opening of the feast took place at 1 p.m. Students of a private gymnasium of Jan Kochanowski and pupils from the primary school of Maria Konopnicka presented their artistic skills while demostrating their patrons’ writings. Moreover, students of a gymnasium danced a minuet, as a way of turning back to the Renaissance.

Syndicate content

Odwiedzin:
48451