Green Hearts of Europe INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Zielone serca Europy Przystanie Kulturowe Europy

W dniu 21 lipca 2011 roku odbył się wyjazd szkoleniowo-edukacyjny „Zielone serca Europy – Letni Festiwal Turystyczny. Przystanie Kulturowe Europy”. Został zrealizowany w ramach projektu „Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”. Organizatorem wyjazdu był Wójt Gminy Zamość, a koordynatorem Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość.

W wyjeździe wzięło udział ponad 200 osób – dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zamość z sołectw: Skaraszów, Żdanówek, Sitaniec Wolica, Lipsko Kosobudy, Płoskie, Mokre, Żdanów, Sitaniec. Podczas wyjazdu poszczególne grupy uczestników zwiedziły Krasnobród: Kaplicę na Wodzie, Sanktuarium Krasnobrodzkie, Muzeum Parafialne w Krasnobrodzie. Uczestnicy przeszli także trasę turystyczną do Kaplicy św. Rocha, prowadzącą częściowo przez Rezerwat św. Rocha. Zwiedzono józefowskie kamieniołomy oraz Tomaszów Lubelski, na trasie którego znajdowały się: Państwowa Szkoła Muzyczna, Herbaciarnia nazywana Czajnią, Kościół pw. Zwiastowania NMP, cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja.

Meta wyjazdu znajdowała się w świetlicy wiejskiej w Wierzchowinach. Tu na wszystkich czekał poczęstunek i napój, można było odpocząć i podzielić się wrażeniami z pobytu na Roztoczu Środkowym.

W organizację wyjazdu włączyli się: Sołtysi, Rady Sołeckie, Przewodniczące i Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zamość.

Aleksandra Siołek


Odwiedzin:
48451