Zielone serca Europy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

"Dożynki Europy" w Pniówku

Barwny korowód dożynkowy z udziałem delegacji 33 sołectw Gminy Zamość rozpoczął Dożynki Gminy Zamość w dniu 4 września 2011 r. w Pniówku. Tegoroczne Święto Plonów było obchodzone pod hasłem „Dożynki Europy II” i zostało zrealizowane w ramach projektu „Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”.

Gośćmi, którzy odwiedzili Gminą Zamość w związku z realizacją projektu, była Orkiestra Dęta Miasta Staffolo: Banda Musicale citta di Staffolo wraz z zastępcą burmistrza Staffolo Gian-Luca Tesei oraz zespół Dzikowianie ze Starego Dzikowa z panią wójt Barbarą Małecką i dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Leszkiem Królem.

Funkcję starostów dożynek pełnili w tym roku: Jadwiga Wojczuk z Jatutowa i Jarosław Wróblewski z Pniówka.

Jadwiga Wojczuk prowadzi wraz z mężem Marianem gospodarstwo rolne o powierzchni 5 ha, położone w Jatutowie. Jest to gospodarstwo ogólnotowarowe, w produkcji roślinnej dominują zboża oraz buraki cukrowe, natomiast w produkcji zwierzęcej chów bydła oraz trzody chlewnej, roczna produkcja to ok. 50 tuczników. Pani Jadwiga pełni funkcję sekretarza w Kole Gospodyń Wiejskich w Jatutowie.

Jarosław Wróblewski wraz z żoną Elżbietą prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 30 ha, położone w Pniówku. W gospodarstwie prowadzona jest uprawa owoców miękkich (malin), roślin sadowniczych i zbóż. Pan Jarosław współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w zakresie wdrażania nowych odmian i nowoczesnych technologii uprawy owoców.

Po przejściu korowodu dożynkowego wszystkich obecnych przywitał Ryszard Gliwiński, Wójt Gminy Zamość. Następnie odbyło się wręczenie odznak „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”, przyznanych rolnikom z Gminy Zamość przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymali je: Jarosław Wróblewski z Pniówka, Jadwiga Wojczuk z Jatutowa, Jerzy Szast z Jatutowa, Henryka i Czesław Sokalowie z Sitańca, Marian Panas z Kalinowic, Wiesław Kwoka z Wysokiego, Adam Paszkowski z Pniówka, Elżbieta Kniaż z Pniówka i Marianna Szarafin z Lipska Polesia.

Słowa podziękowania od Wójta Gminy Zamość odebrały także osoby zaangażowane w życie społeczne Gminy Zamość: Jan Kudyk, Jan Farion, Stanisław Ponachajba, Stanisław Paszkowski, Edward Dumicz, Kazimierz Matwiejczuk, Maria Słota z Pniówka oraz Jan Drozdowski z Wólki Panieńskiej i Piotr Majdan z Kalinowic.

Głównym punktem dożynkowych uroczystości była Msza Święta Dziękczynna, którą odprawił ksiądz kanonik Stanisław Bachor, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Zamościu, do której należy miejscowość Pniówek. Po zakończonej Eucharystii odbyło się dzielenie chlebem z uczestnikami dożynek.

Dalszą część spotkania otworzył koncert Orkiestry Dętej Miasta Staffolo pod kierunkiem maestra Samuele Faini. Orkiestra wykonała m.in. utwory: „Waltz of the flowers” P. Czajkowskiego, „Abba Gold” czy „The DOORS in Concert”. Z koncertem wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola pod kierunkiem Józefa Tokarza, wykonując m.in. utwory muzyki filmowej.

Z występem kabaretowym oraz koncertem wystąpiły panie z zespołu „Dzikowianie” ze Starego Dzikowa. Pieśni z Roztocza zaprezentowały zespoły: Białowolanki z Białowoli, Echo Lipska z Lipska oraz Roztoczanki z Wólki Wieprzeckiej. Paniom akompaniował na akordeonie Stanisław Momot. Koncertował także zespół „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec przy akompaniamencie na akordeonie Czesława Bartnika.

W pokazie tanecznym zaprezentowała się młodzież z Pniówka – zespół CHILLOUT, przygotowany przez panią Edytę Zając. Następnie wystąpił Chór Sitanianie pod kierunkiem pani Ireny Dużyńskiej.

W trakcie dożynek odbywały się konkursy „Prezentacja Sołectw” i „Wieniec Dożynkowy”. Wzięło w nich udział 31 sołectw Gminy Zamość. Poszczególne sołectwa przygotowały stoiska promujące swoją miejscowość. Jury składające się ze zgłoszonych wcześniej osób –mieszkańców sołectw, wybierało najciekawszą prezentację, biorąc pod uwagę udział w korowodzie dożynkowym, wieniec i chleb, stoisko oraz potrawę związaną z miejscowością. Wybrano także najpiękniejsze wieńce dożynkowe. Równorzędne tytuły Honorowego Laureata konkursu „Prezentacja Sołectw” otrzymały: Sitaniec Wolica, Mokre i Chyża, natomiast Honorowymi Laureatami konkursu „Wieniec Dożynkowy” zostały: Sitaniec Wolica, Mokre i Bortatycze.

W plebiscycie publiczności na najciekawszą prezentację sołectwa najwięcej głosów zdobyły: Sitaniec Wolica, Mokre i Wólka Wieprzecka. W trakcie Dożynek odbywały się konkursy dla dzieci oraz plebiscyt publiczności na najciekawszą prezentację sołectwa. Najmłodszym uczestnikom dożynek twarze malowali harcerze z 69 Drużyny Starszoharcerskiej „Pyszczydła”, działającej przy Zespole Szkół w Wysokiem. Konkurs dotyczący ogólnej wiedzy na temat bezpiecznej pracy w rolnictwie przeprowadzili przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS w Zamościu.

Gminnemu Świętu Plonów towarzyszyła „Wystawa Dożynkowa”. W jej ramach swoje stoiska prezentowali: „WIK-POL” garncarstwo Mariusz Kuchta, rękodzieło artystyczne Agata Piwko, Lucjan Szewczyk wyroby wikliniarskie, Zamojskie Stowarzyszenie Miłośników Astronomii, 69 Drużyna Starszoharcerska „Pyszczydła” z Zespołu Szkół w Wysokiem, Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” z Zamościa, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Oddział Sitno, SKOK „Wisła”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, Wikland Barbara Paruch, Placówka Terenowa KRUS Zamość, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK oraz Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Sitańcu oraz liczne stoiska z zabawkami, balonami, słodyczami.

Dożynki zakończyły się koncertem Kapeli Góralskiej Zbóje z Podhala.

Tekst: Aleksandra Siołek

 Zdjęcia: Jerzy Cabaj, Krzysztof Czerwieniec, Emil Cabaj


Odwiedzin:
48451