Zielone serca Europy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Europejskie Dni z Tradycją

Złożyły się na nie spotkania i wyjazdy studyjne. Prezentowaliśmy własną kulturę i poznawaliśmy dorobek partnerów z Podkarpacia i Słowacji. W wydarzeniach wzięło bezpośrednio udział ponad 900 osób. Wydarzeniem, które rozpoczęło realizację międzynarodowego projektu o nazwie „Zielone serca Europy - promocja walorów kulturowo - turystycznych terenów Gminy Zamość” było przedsięwzięcie „Zielone serca Europy – Europejskie Dni z Tradycją I” mające miejsce w drugiej połowie kwietnia 2010 roku. Całość projektu realizowanego przez Gminę Zamość jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, a parterami Gminy są: Gmina Sárospatak (Węgry), Agentura regionálneho rozvoja Poloniny (Słowacja), Gmina Staffolo (Włochy), Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Rzeszowie (Polska). W Europejskich Dniach z Tradycją wzięło udział ponad 900 osób, w tym goście ze Słowacji. Na przedsięwzięcie złożyły się m.in. wyjazdy studyjne, spotkania w Regionalnej Izby Pamięci w i Zespole Szkół w Wysokiem. W dniu 23 kwietnia br. do Gminy Zamość przyjechała słowacka delegacja na czele z Svätoslav'em Husťák dyrektorem Agentura regionálneho rozvoja Poloniny. Nasi goście poznawali walory turystyczne Gminy Zamość i Roztocza oraz tradycje jej mieszkańców. Wspólnie z przedstawicielkami Kół Gospodyń Wiejskich uczestniczyli w wyjeździe studyjnym „Etnografia Zamojszczyzny i Roztocza” oraz w warsztatach etnograficznych przygotowanych w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem. Tam poznawali historię Izby, jej eksponatów, tradycyjne polskie potrawy, które przybliżał specjalnie na tę okazję przygotowany przez sołtysa i panie z Koła Gospodyń Wiejskich film o żniwach, w którym aktorami byli sami pomysłodawcy. Nie zabrakło polskich i słowackich przyśpiewek. Od 24 do 30 kwietnia każdy mógł zwiedzać Regionalną Izbę Pamięci w Wysokiem. Spotkania z kulturą ludową opatrzono hasłem „Jak się kiedyś żyło...”. Na turystów czekał przewodnik z Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość i panie kustosz z Koła. Dla grup zorganizowanych odbywały się pokazy użycia dawnych sprzętów, wszyscy mogli kosztować regionalnego poczęstunku - swojskiego chleba ze smalcem, pierogów z kaszami, słodkich ciasteczek ... .Izbę odwiedzały zarówno wycieczki jaki i turyści indywidualni. 25 kwietnia na hali sportowej przy Zespole Szkół w Wysokiem odbyło się „Spotkanie z tradycją”. Salę wypełniły stoiska z rękodziełem ludowym oraz wyrobami artystycznymi. Prezentowały na nich swój dorobek panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Wysokiego, Bortatycz, Bortatycz Kolonii, Wysokiego, Białobrzeg, Chyżej, Sitańca, Sitańca Wolicy, Mokrego i Wychodów. Swoje wyroby prezentowały panie Czesława Strzałka z Białowoli, Agata Piwko z Szopinka, Lila Cichosz z Bortatycz i Elżbieta Dudek z Rozdołów. We wszechświat przenosił obecnych sześcian obrazów autorstwa Roberta Gomułki - malarza z Wysokiego. W koncercie zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Białowola, Chór Sitanianie oraz zespół Wesołe Gosposie. Uroczystość otworzyli Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński wraz z dyrektorem Agentury regionalneho rozvoja Poloniny, który opowiadał o wyjątkowej architekturze drewnianej Słowacji regionu Sniny i jej krajobrazach. Spotkanie przyciągnęło wielu gości, którzy w zupełności zapełnili salę. 30 kwietnia grupa mieszkańców Gminy Zamość m.in z Sitańca Wolicy, Wysokiego, Bortatycz, Bortatycz Kolonii, Wychodów i Chyżej uczestniczyła w dwudniowym wyjeździe studyjnym pt. „Kultura starej wsi”. Trasa wiodła przez województwo podkarpackie. Poznawano zespół podworski, dziś Zakład Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach z 1800 gatunkami, odmianami i formami drzew i krzewów, 1200 roślin zielnych i 180 roślin szklarniowych, budownictwo ludowe dawnych grup etnograficznych - Lasowiaków i Rzeszowiaków w Parku Etnograficznym w Kolbuszowej, historię i kulturę tego regionu. Kolejnym wydarzeniem realizowanym w ramach projektu są „Zielone serca Europy - Dni Samorządowca I”. Wówczas Gminę Zamość odwiedzą delegacje wszystkich partnerów, także zespoły folklorystyczne. Program zbliżających się Europejskich Igrzysk i festiwalu folklorystycznego Muzyka Europy na stronie 36.

 


Odwiedzin:
48451