Zielone serca Europy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Letni Festiwal Turystyczny – Krajobraz Kulturowy Gminy Zamość i Roztocza

Minął już półmetek tegorocznych wakacji. Nie wszystkie dzieci z naszego terenu mają możliwość wyjazdu na kolonie lub obozy, dlatego też Gmina Zamość wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich oraz Radami Sołeckimi z terenu Gminy przystąpiła do organizowania letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w domu. Jest to cykl jednodniowych wycieczek turystyczno – edukacyjnych, mających na celu zapewnienie czynnego wypoczynku, oraz ukazanie walorów kulturowych i przyrodniczych terenów naszej Gminy a także przybliżenie piękna roztoczańskiej przyrody. Patronat nad akcją objął Wójt Gminy Zamość. Ustalone zostały dwie trasy stałe oraz jedna do uzgodnienia indywidualnego. Każda wycieczka rozpoczyna się od wizyty w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem, gdzie uczestnicy wyjazdu zapoznają się z narzędziami i sprzętami codziennego użytku wykorzystywanymi dawniej na wsi. Dalsza część wycieczki uzależniona jest od wybranej trasy. Trasa A to omówienie obiektów znajdujących się przy trasie z Wysokiego do Klemensowa, następnie przejazd do Mokregolipia z uwzględnieniem grodziska w Sąsiadce. W Gospodarstwie Pasiecznym Państwa Śliczniaków w Mokremlipiu uczestnicy wycieczki dowiadują się wielu ciekawych rzeczy na temat hodowli pszczół oraz produkcji i właściwości miodów połączone z ich degustacją. Kolejny punkt na trasie to Sanktuarium w Radecznicy, i wizyta w kapliczce św. Antoniego na wodzie. Ostatni punkt wycieczki to Zwierzyniec i zwiedzanie najważniejszych zabytkowych obiektów. Trasa B rozpoczyna się od Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem z której wycieczka podąża do Szczebrzeszyna gdzie odbywa się zwiedzanie zabytków - synagoga, cerkiew, kirkut, kościoły, pomnik świerszcza. Następny punkt to Zwierzyniec i obiekty zabytkowe w miasteczku a po krótkiej przerwie wyjazd do Krasnobrodu i przejście do kapliczki świętego Rocha. Wszyscy uczestnicy wycieczek otrzymują odblaskowe opaski lub misie w ramach akcji „ Bezpiecznie z Gminą Zamość”. W programie zadeklarowało udział blisko 800 osób a do chwili obecnej z wycieczek skorzystało 521 uczestników z sołectw: Sitaniec, Lipsko, Mokre, Borowina Sitaniecka, Sitaniec Wolica, Płoskie, Wychody, Lipsko Polesie, Pniówek, Łapiguz, Żdanówek, Bortatycze Kolonia, Wysokie. Kolejni uczestnicy programu to sołectwa: Wierzchowiny, Zawada, Jatutów, Wólka Panieńska, Białowola, Białobrzegi, Siedliska, Bortatycze, Lipsko Kosobudy. Wycieszki wakacyjne finansowane są z budżetu Gminy Zamość.


Odwiedzin:
48451