Zielone serca Europy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Aktualności

Dni Zawady

Dnia 19 września 2010 r. na Stadionie GKS Echo Zawada odbył się festyn. Rozpoczął się o o godz. 11:00 meczem Orlików. Turniej ten wygrała drużyna z Zawady. O godz. 13:00 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie festynu.

 

Mokre dożynki w Mokrem

Tego­rocz­nym Dożyn­kom Gminy Zamość towa­rzy­szył deszcz.

Na polską nutę na festiwalu w Staffolo

Mło­dzie­żowa Orkie­stra Dęta Ochot­ni­czej Straży Pożar­nej w Bia­ło­woli wzięła udział w wyjeź­dzie szko­le­niowo — kon­cer­to­wym do Włoch, poświę­co­nym pozna­niu kul­tury wło­skiej i spo­tka­niu z wło­skimi muzy&sh

Ekologiczne Przystanie Europy

Metą w Lipsku Polesiu zakończył się Rajd Pieszy Ekologiczne Przystanie Europy zorganizowany w ramach projektu „Zielone serca Europy - promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość” wspieranego ze środkó

Na zielonych połoninach

Radni, soł­tysi, prze­wod­ni­czące i przed­sta­wi­cielki Kół Gospo­dyń Wiej­skich z Gminy Zamość uczest­ni­czyli w sierp­nio­wym wyjeź­dzie stu­dyj­nym pt. „Kuli­narne tra­dy­cje Europy” pozna­jąc czy­ste eko­lo­gicz­nie tereny wschod­niej Sło­wa­cji.

Krajobraz kulturowy Bortatycz i Gminy Zamość

W dniach 14-15 sierpnia 2010 r. w świetlicy wiejskiej w Bortatyczach odbyły się warsztaty rodzinne pt.: „Zielone serca Europy - Krajobraz kulturowy I”.

Dzień Susła w Gminie Zamość

Po raz szósty na boisku śródleśnym w Mokrem odbył się rodzinny festiwal ekologiczno – turystyczny Dzień Susła.

Powitanie wakacji w Wierzchowinach

Pod taką nazwą Sołtys, Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Wierzchowinach zorganizowali w dniach 26-27 czerwca br. dwudniowe spotkanie mieszkańców miejscowości. W sobotę w miejscowej świetlicy odbyło się „Spotkanie Pokoleń”.

Letni Festiwal Turystyczny – Krajobraz Kulturowy Gminy Zamość i Roztocza

Minął już półmetek tegorocznych wakacji.

Rajd Pieszy - Ekologiczne Przystanie Europy

REGULAMIN Wójt Gminy Zamość zaprasza dzieci i młodzież z terenu Gminy Zamość do uczestnictwa w Rajdzie Pieszym organizowanym przez Gminę Zamość w ramach projektu „Zielone Serca Europy – Promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość”. Celem rajdu jest umożliwienie czynnego wypoczynku, oraz poznania walorów ekologicznych i turystycznych Gminy Zamość. Termin rajdu: 6 sierpnia 2010 r.

Subskrybuje zawartość

Odwiedzin:
48451