Zelené srdcia Európy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

ZELENÉ SRDCIA EURÓPY – KALENDÁRIUM UDALOSTÍ ROKU 2011

ZELENÉ SRDCIA EURÓPY – EURÓPSKE DNI S TRADÍCIOU II

7. MÁJA.  PREDJARIE NA VIDIEKU.
Študijný výlet venovaný životu obyvateľov dávneho vidieka a ich tradícií na území Roztocza. Nasmerovaný na predstaviteľov podkarpatského vojvodstva a obyvateľov mesta Zamość.

Európske Dni s tradíciou II. Vo Wysokom

V nedeľu 8. mája 2011 sa po piaty krát uskutočnil Deň múzealnika v Regionálnej pamätnej izbe vo Wysokom. Bol výnimočný, pretože sa spájal s otvorením novej budovy izby.

Telekonferencia v polovici

Druhý rok spolupráce mesta Zamość s partnermi z podkarpatského vojvodstva, Slovenska, Maďarska a Talianska v rámci projektu „Zelené srdcia Európy – propagácia kultúrnych a turistických hodnôt územia okresu Zamość“ sa začala telekonferenciou na tému uskutočnených a plánovaných aktivít.

Zelené srdcia Európy – krajinná kultúrna oblasť I. Rodinné stretnutia v Sitańci

“Rodinné stretnutia v Sitańci“ sa uskutočnili v dňoch 9.-10. októbra 2010. Počas prvého dňa sa vo vidieckej osvetovej izbe uskutočnili workshopy, ktoré viedla Ewa Lorentz na tému kultúrnej krajinnej oblasti okresu Zamość v rámci projektu „Zelené srdcia Európy – propagácia kultúrnych a turistických hodnôt okresu Zamość“. Obyvatelia sa v nedeľu stretli v Skupine škôl v Sitańci. Stretnutie sa začalo slávnosťou odovzdania medailí účastníkom Otvorených pretekov v športovej rádio orientácii „Beh Huberta“.

Dni Zawady

Dňa 19. septembra 2010 sa na štadióne GLKS Echo Zawada uskutočnila slávnosť. Začala sa o 11:00 hod. futbalom Orlików. Tento turnaj vyhrala družina zo Zawady. O 13:00 hod. sa uskutočnilo oficiálne otvorenie slávnosti. Žiaci Súkromnej nižšej strednej Jána Kochanowského a Základnej školy Márie Konopnickej predviedli svoje umelecké schopnosti predstavujúc tvorbu svojich patrónov. Okrem toho žiaci strednej nižšej v nadviazaní do obdobia renesancie zatancovali menuet.

Mokré Dožinky v Mokrom

Tohtoročné Dožinky mesta Zamość boli sprevádzané dažďom. Studený vietor neodstrašil delegáciu 31 richtárstiev mesta, jej obyvateľov a hostí, ktorí prišli na letisko v Mokrom, aby sa spoločne zúčastnili na najdôležitejšej chvíli slávnosti – Svätej omše a poďakovaní sa Bohu za plody a roľníkom za ťažkú prácu.

Podľa poľskej nôty - na festivale v Staffolo

Mládežnícky dychový orchester Dobrovoľníckeho hasičského zboru v Białowoli sa zúčastnil na školiaco-koncertovom výlete v Taliansku, ktorý sa venoval oboznamovaniu sa s talianskou kultúrou a stretnutiu s talianskymi hudobníkmi. Sprevádzala ich delegácia zo samosprávy okresu Zamość, ktorá realizuje aktivity s mestom Staffolo v oblasti výmeny skúseností a znalostí z oblasti riadenia.

Ekologické zastávky Európy

Métou v Lipsku Polesiu sa ukončil peší beh Ekologické zastávky Európy organizovaný v rámci projektu „Zelené srdcia Európy – propagácia kultúrnych a turistických hodnôt územia obce Zamość“ podporovaného z prostriedkov EÚ.

Na zelených Poloninách

Členovia rady, starostovia, predsedníčky a predstaviteľky Združení vidieckych žien z obce Zamość sa zúčastnili na augustovom študijnom výjazde s názvom „Kuchárske tradície Európy“ oboznamujúc sa s ekologicky čistými územiami východného Slovenska.

Kultúrna krajina Bortatycz a obce Zamość

V dňoch 14.-15. august 2010 sa v osvetovej vidieckej izbe v Bortatyczach odohrali rodinné workshopy „Zelené srdcia Európy – kultúrna krajina I“.

Syndikovať obsah

Odwiedzin:
48451