Zelené srdcia Európy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Kultúrna krajina Bortatycz a obce Zamość

V dňoch 14.-15. august 2010 sa v osvetovej vidieckej izbe v Bortatyczach odohrali rodinné workshopy „Zelené srdcia Európy – kultúrna krajina I“. Stretnutia boli zorganizované v rámci projektu „Zelené srdcia Európy – propagácia kultúrnych a turistických hodnôt územia obce Zamość“ spolufinancovaného z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu lubelského vojvodstva pre roky 2007-2013.
Prvý deň sa začal od multimediálnej prezentácie venovanej pamiatkam nachádzajúcim sa na území obce Zamość, ktorú pripravila a predstavila pani Ewa Lorentz. Následne boli predstavené fotografie zachytávajúce účasť obce Bortatycze na rôznych stretnutiach a udalostiach v obci, mimo obce, ako aj s lokálnym charakterom. Na druhý deň sa prezentácia venovala domom nachádzajúcim sa na území obce Zamość. Obyvatelia Bortatycza si mohli pozrieť aj fotografie z dávnych rokov zobrazujúce o. i. stavbu kaplnky, činnosť hasičckých družín alebo Združenia vidieckych žien.

Účastníci stretnutia si pozreli ukážky využívania dávnych domácich zariadení: pranie na rašpli, ako aj žehlenie pomocou mangľovania vo vykonaní žien zo Združenia vidieckych žien v Bortatyczach.

Spolu s koncertom ľudových pesničiek vystúpila skupina „Wesołe Gosposie” z Kolonie Sitaniec. Ukážky rybolovnej techniky pre najmladších organizoval pán Paweł Stopa.
Na stretnutí sa zúčastnili: Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, Konrad Dziuba zástupca starostu obce Zamość, Dariusz Tłuczkiewicz člen rady obce, pluk. Mieczysław Skiba čestný obyvateľ obce Zamość, Henryk Łukaszczuk starosta Sitańca Wolicy, Genowefa Orchowska predsedníčka Združenia vidieckych žien v Bortatyczach Kolonii, ako aj obyvatelia Bortatycza a okolitých obcí.

Stretnutie zorganizoval starosta a Rada Sołecka dediny Bortatycze, Združenie vidieckych žien, ako aj Dobrovoľnícka hasičská stráž v Bortatyczach v spolupráci so Strediskom propagácie, turistiky a športu obce Zamość.


Odwiedzin:
48451