Zelené srdcia Európy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Na zelených Poloninách

Členovia rady, starostovia, predsedníčky a predstaviteľky Združení vidieckych žien z obce Zamość sa zúčastnili na augustovom študijnom výjazde s názvom „Kuchárske tradície Európy“ oboznamujúc sa s ekologicky čistými územiami východného Slovenska. Výjazd bol časťou projektu „Zelené srdcia Európy – propagácia kultúrnych a turistických hodnôt územia obce Zamość“, ktoré vedie obec Zamość. Slovenským partnerom obce je Agentúra regionálneho rozvoja Poloniny, reprezentovaná riaditeľom Svätoslavom Husťákom. Delegácia sa oboznámila o. i. s prírodnými, turistickými a hospodárskymi zásobami regiónu Snina s Národným parkom Poloniny. Jeho časť predstavuje vodná nádrž Starina, ktorá je najväčším zásobovačom pitnej vody na Slovensku. Región priťahuje turistov nielen z hľadiska turistických hodnôt, ale aj kultúrnych. Stretávajú sa tu a prelínajú dve obrovské svetové kultúry – západná (rímska) a východná (byzantská). Mnoho analógií spájajúcich región Sniny a Roztocza, vrátane obce Zamość, umožňuje vzájomné využívanie nadobudnutých skúseností pri rozvoji regiónu.


Odwiedzin:
48451