Zelené srdcia Európy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Podľa poľskej nôty - na festivale v Staffolo

Mládežnícky dychový orchester Dobrovoľníckeho hasičského zboru v Białowoli sa zúčastnil na školiaco-koncertovom výlete v Taliansku, ktorý sa venoval oboznamovaniu sa s talianskou kultúrou a stretnutiu s talianskymi hudobníkmi. Sprevádzala ich delegácia zo samosprávy okresu Zamość, ktorá realizuje aktivity s mestom Staffolo v oblasti výmeny skúseností a znalostí z oblasti riadenia. Výlet sa uskutočnil v dňoch 16.-22. júla tohto roku v rámci medzinárodného projektu „Zelené srdcia Európy – propagácia kultúrnych hodnôt územia okresu Zamość, spolufinancovaného z prostriedkov EÚ. Mládež navštívila Benátky, Rím, hrob pápeža Jána Pavla II. Ovenčením ich pobytu v Taliansku bol koncert počas XVI. Edície hudobného festivalu v Staffolo, kde ako hviezda večera vystúpili dňa 19. júla.


Odwiedzin:
48451