Zelené srdcia Európy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

Zelené srdcia Európy – krajinná kultúrna oblasť I. Rodinné stretnutia v Sitańci

“Rodinné stretnutia v Sitańci“ sa uskutočnili v dňoch 9.-10. októbra 2010. Počas prvého dňa sa vo vidieckej osvetovej izbe uskutočnili workshopy, ktoré viedla Ewa Lorentz na tému kultúrnej krajinnej oblasti okresu Zamość v rámci projektu „Zelené srdcia Európy – propagácia kultúrnych a turistických hodnôt okresu Zamość“. Obyvatelia sa v nedeľu stretli v Skupine škôl v Sitańci. Stretnutie sa začalo slávnosťou odovzdania medailí účastníkom Otvorených pretekov v športovej rádio orientácii „Beh Huberta“. Následne svoje básne všetkým zúčastnením predstavila Maria Dulawska  Hen­ryk Łukasz­czuk a Kry­styna Sikor­ska. Koncertovala MOD z Bia­ło­woli, predstavila sa divadelná hra „V komnate kráľa pred bitkou o Grunwald“ podľa scenára Marie Dulawskej. Na koniec sa predviedol chór „Sitanianie“. Pokračovalo sa v sprístupňovaniu znalostí o meste. Historický kvíz o dejinách Sitańca viedol Paweł Mróz. Najlepšími vedomosťami sa preukázali Krzysz­tof Kie­cana, Kamila Pie­czy­ko­lan a Asia Bar­to­sik.  Odohrávali sa športové súťaže pre deti, mládež a dospelých: hod do cieľa, dievčatá – I. miesto — Klau­dia Frą­czek, II. — Ola Jakubiak, III. — Domi­nika Wia­ter; dospelí — I. miesto Kry­styna Mazur, II. — Monika Pośnik, III. -  Anna Pośnik; mladší chlapci -  I. miesto Paweł Gro­sman: starší chlapci — I.  miesto Jan Gro­sman, II. — Damian Hra­bow­ski, III. — Kacper Matwiejczuk; dospelí — I. miesto — Adam Matwiejczuk, II. — Tomasz Pośnik, III. — Miro­sław Tra­czuk; hody do koša, dievčatá — I. miesto — Ola Jakub­czak, II. — Wik­to­ria Szater, III. — Ola Jakub­czak; dospelí — I. miesto Mariusz Hra­bow­ski, II. — Adam Matwiejczuk, III. — Miro­sław Tra­czuk; chlapci — I. miesto Damian Hra­bow­ski, II. — Piotr Tchórz, III. — Kac­per Hra­bow­ski. Strely do bránky:  dievčatá — I. miesto Domi­nika Matwiejczuk, II. — Wik­to­ria Wia­ter, III. Wik­to­ria Sob­styl; chłopcy — I. miesto — Kac­per Hrabow­ski, II. — Piotr Tchórz, III. — Jan Gro­sman. Odmeny boli financované z rozpočtu mesta Zamość. Uskutočnila sa aj slávnosť kníh ako aj lotéria, ktorú pripravil BP Sitaniec.

Do organizácie stretnutí sa zapojili všetky organizácie pôsobiace v Sitańci: KGW a OSP Sitaniec, Chór Sitaniec, Chór Sitanianie, starosta s richtárskou radou, Skupina škôl v Sitańci, ako aj poslanci.


Odwiedzin:
48451