Zelené srdcia Európy INFO

www.zielonesercaeuropy.pl

ZELENÉ SRDCIA EURÓPY – KALENDÁRIUM UDALOSTÍ ROKU 2011

ZELENÉ SRDCIA EURÓPY – EURÓPSKE DNI S TRADÍCIOU II

7. MÁJA.  PREDJARIE NA VIDIEKU.
Študijný výlet venovaný životu obyvateľov dávneho vidieka a ich tradícií na území Roztocza. Nasmerovaný na predstaviteľov podkarpatského vojvodstva a obyvateľov mesta Zamość.

8. MÁJA. DEŇ MÚZEALNIKA V REGIONÁLNEJ PAMÄTNEJ IZBE VO WYSOKOM.
Etnografická slávnosť zahŕňajúca otvorenie nového objektu Regionálnej pamätnej izby vo Wysokom. V programe prezentácia pôsobnosti Izby a jej zbierok, premiéra filmu „Regionálna pamätná izba vo Wysokom“, koncert ľudovej hudby, výstavy a jarmok ručných prác.

9. — 14. MÁJA. DNI S TRADÍCIOU V REGIONÁLNEJ PAMÄTNEJ IZBE VO WYSOKOM.
Otvorené dni Izby v hodinách od 10:00 do 16:00. V programe bezplatná návšteva Izby so sprievodcom, ukážky používania dávnych nástrojov, degustácia tradičných pochúťok, súťaže s odmenami. Program je určený pre všetkých turistov. Zorganizované skupiny, prosíme, o predchádzajúce dohodnutie termínu návštevy, oznámenie prijíma Stredisko propagácie, turistiky a športu mesta Zamość, ul. Peowia­ków 92, 22–400 Zamość, od pondelka do piatku, v hodinách od 7:30 do 15:30, tel. č. +48 84 627 00 83.

ZELENÉ SRDCIA EURÓPY – LETNÝ TURISTICKÝ FESTIVAL II.

7. JÚLA. KULTÚRNE PRÍSTAVY EURÓPY. OKRES ZAMOŚĆ A ROZTOCZE.
Jednodňové vzdelávacie výlety do Roztocza sú určené pre mládež z okresu Zamość, spojené s peším rajdom.

30. JÚLA. KULTÚRNE PRÍSTAVY EURÓPY. OKRES ZAMOŚĆ.
Študijný výlet, ktorý sa venuje poznávaniu miest s dôležitým historickým a kultúrnym významom okresu Zamość určený pre predstaviteľov všetkých partnerov zúčastňujúcich sa na projekte.

31. JÚLA. DEŇ SYSĽA. MOKRE.
Rodinná ekologická slávnosť organizovaná na lesnom ihrisku v Mokrom. Propaguje ochranu životného prostredia a hlavne sysľa perlavého – turistického symbolu okresu Zamość. V programe vystúpenia vokálnych skupín, ekologické súťaže, hry pre celé rodiny, zábavné programy a večer spoločné spievanie známych poľských hitov. Slávnosť sprevádzajú Trhy prírodných výrobkov.

6.–7. AUGUSTA. KULINÁRNE TRADÍCIE PODKARPATSKA. PODKARPATSKÉ VOJVODSTVO A SLOVENSKO.
Študijný výlet do Rešovského regiónu a Sniny (Slovensko), ktorý sa venuje kuchynským tradíciám a poznávaniu regionálnych výrobkov. Určený pre predstaviteľov spoločnosti okresu Zamość.

ZELENÉ SRDCIA EURÓPY – DNI SAMOSPRÁVCU II

2. JÚNA. AKTÍVNA TURISTIKA NA ROZTOCZU.
Študijný výlet, ktorý sa venuje dostupným formám turistiky na Roztoczu. Nasmerovaný na predstaviteľov partnerov zúčastňujúcich sa na projekte z: Talianska, Maďarska, Slovenska, podkarpatského vojvodstva a okresu Zamość.

3. JÚNA. SAMOSPRÁVNY SEMINÁR II. KALINOWICE.
Seminár organizovaný v Gościńci Magnat v Kalinowiciach, s účasťou predstaviteľov partnerov zúčastňujúcich sa na projekte, týkajúci sa doterajšej spolupráce a šance na rozvoj doterajších kontaktov, úspechov a spoločných plánov.

4. JÚNA. EURÓPSKE PRETEKY. ZAWADA
Rekreačno-športová slávnosť organizovaná v športovo-rekreačných objektoch v Zawade, ktorý je pokračovaním Športových pretekov obyvateľov okresu Zamość. V programe: individuálne a skupinové konkurencie, námaha národných skupín, súperenie richtárstiev okresu Zamość, rodinné súťaženie, večer s rockom.

5. JÚNA. HUDBA EURÓPY. ZAWADA
Rodinná slávnosť organizovaná v športovo-rekreačných objektoch v Zawade. V programe koncerty ľudových, folkových skupín, kabaretné vystúpenia, „scéna pre najmenších“, stretnutie s čarodejníkom, rodinné súťaže a hry, večerné besedovanie pri hudbe. Podujatie budú sprevádzať výstavy regionálnych ručných prác a firemné propagačné stanoviská.

ZELENÉ SRDCIA EURÓPY – DOŽINKY EURÓPY II

4. SEPTEMBRA. ZELENÉ SRDCIA EURÓPY – DOŽINKY EURÓPY. PNIÓWEK.
Dožinky okresu Zamość organizované pod týmto heslom v športovo-rekreačných objektoch v Pniówku. V programe sprievod richtárstiev okresu Zamość otvárajúci slávnosť, Svätá omša poďakovania, súťaž „Prezentácia richtárstiev“, ukážky ručných prác na richtárskych a propagačných stanoviskách, vystúpenia domácich vokálnych skupín, koncerty Mládežníckeho dychového orchestru OSP Białowola a Dychového orchestru zo Staffolo (Taliansko) a umelcov z podkarpatského vojvodstva, súťaže a hry, večerné tancovanie.

Zelené srdcia Európy ZRNÁ A HROZNA

16. — 18. SEPTEMBRA. ZELENÉ SRDCIA EURÓPY – ZRNA A HROZNA. MAĎARSKO.
Študijný výlet do mesta Sárospatak, ktorý je sídlom maďarského partnera, nasmerovaný na predstaviteľov spoločnosti okresu Zamość. Hlavným cieľom je oboznámenie sa s tradíciou výroby vína v tokajskom regióne, dejinami mesta a majetku maďarskej kultúry.


Odwiedzin:
48451