Ponad trzykrotnie mniejszą od Polski Serbię zamieszkuje około siedmiu milionów ludzi. To kraj o wyjątkowej różnorodności biologicznej – występują tu wspaniałe siedliska przyrodnicze: wysokie góry, lasy, stepy, bagniska, doliny rzeczne i wydmy śródlądowe, spotkać możemy unikatowe skupiska roślinnych endemitów i większość europejskich gatunków ssaków czy ptaków. Jak przystało na zalane słońcem południe Europy, Serbia jest krajem w dużej części rolniczym – w tej gałęzi gospodarki pracuje około trzydziestu procent mieszkańców państwa, a użytki rolne zajmują ponad siedemdziesiąt procent jego powierzchni. To dużo, zważywszy, że wiele terenów uprawnych zostało wydartych dzikiej naturze, ponieważ Serbia to w znacznej mierze kraina górzysta. O ...

Sewilla jest jednym z najważniejszych i najpiękniejszych miast w Hiszpanii, a wycieczki po jej terenie są podstawą dla każdego, kto chce poczuć wyjątkowy klimat Andaluzji. Wśród licznych atrakcji, którymi może nas oczarować to miasto, pojawiają się również tereny zielone. Co koniecznie powinniśmy tu zobaczyć?   Park ten zajmuje powierzchnię 34 hektarów, a jego nazwa nawiązuje do ogrodów pałacowych San Telmo, których właścicielką była księżna Maria Luiza. Od XIX wieku teren tych ogrodów jest dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta. Efekt? Do dziś to zielone miejsce przyciąga spacerowiczów i tych, którzy chcą odpocząć od codziennych problemów w wyjątkowej scenerii. Parque de María ...

Jest to czynny wulkan położony w południowej części Islandii, na wschód od Rejkiawiku, w łańcuchu wulkanów ciągnącym się niemal 30 km. Posiada wtórny szczelinowy krater, osadzony równolegle na długiej szczelinie, z której podczas erupcji wydobywają się lawa i popioły. Należy wiedzieć, że ten wulkan zbudowany jest ze skał bazaltowych i andezytowych. Wzmianka o pierwszej erupcji w czasach historycznych pochodzi z 1104 roku. Zanotowano od tej pory kilkadziesiąt epizodów aktywności Hekli, z których najbardziej katastrofalne były wybuchy w 1300 roku, kiedy popioły wulkaniczne pokryły 2/3 wyspy, oraz na przełomie 1947 i 1948, kiedy erupcja doprowadziła do pokrycia olbrzymiego obszaru lawą i ...