Serbia to kraina zbóż, śliwkowych sadów, warzyw oraz szerokich rzek

Serbia

Ponad trzykrotnie mniejszą od Polski Serbię zamieszkuje około siedmiu milionów ludzi. To kraj o wyjątkowej różnorodności biologicznej – występują tu wspaniałe siedliska przyrodnicze: wysokie góry, lasy, stepy, bagniska, doliny rzeczne i wydmy śródlądowe, spotkać możemy unikatowe skupiska roślinnych endemitów i większość europejskich gatunków ssaków czy ptaków. Jak przystało na zalane słońcem południe Europy, Serbia jest krajem w dużej części rolniczym – w tej gałęzi gospodarki pracuje około trzydziestu procent mieszkańców państwa, a użytki rolne zajmują ponad siedemdziesiąt procent jego powierzchni. To dużo, zważywszy, że wiele terenów uprawnych zostało wydartych dzikiej naturze, ponieważ Serbia to w znacznej mierze kraina górzysta. O wyżynnym charakterze decydują wzniesienia Gór Dynarskich na zachodzie, Gór Wschodnioserbskich na wschodzie oraz pasma Prokletije i Szar Płanina na południowym zachodzie. Państwo nie ma dostępu do morza, a śródlądowe jeziora są niewielkie. Życie koncentruje się tutaj przede wszystkim nad rzekami. Rozległe kotliny górskie, bezludne pagórki naznaczone kępami iglaków, zielone połacie lasów liściastych oraz tereny uprawne przecina rozległa sieć szerokich rzek i wartkich strumieni. Kluczowe znaczenie należy przypisać Dunajowi, ale istotną rolę odgrywają także Morawa, Ibar, Sawa, Cisa czy Drina. Życiodajne wody wiją się pośród niemal dziewiczych przyrodniczo terenów, takich jak naddunajski Park Narodowy Djerdap, mijają wielkie, rolnicze doliny, wreszcie opływają ważne ośrodki miejsce – Belgrad przy ujściu Sawy do Dunaju, naddunajski Nowy Sad czy Nisz nad Niszawą. W dolinach rzecznych rozkwita rolnictwo, a w zależności od regionu zróżnicowanie upraw jest duże.

Belgrad Serbia

 

Na żyznych równinach królują niekończące się, rozkołysane łany zbóż. Pomiędzy nimi wyróżniają się kolorowe plantacje dorodnych warzyw. Hoduje się tu trzodę chlewną i bydło. Na wyżej położonych terenach dominują sady, w tym śliwkowe, a także winnice. Tutaj zdecydowanie łatwiej spotkać stada kóz i owiec.